hersenonderzoek.nl

Dankzij de samenwerking met www.hersenonderzoek.nl stromen de nieuwe aanmeldingen binnen! Via dit platform kan iedereen zich inschrijven die wil deelnemen aan wetenschappelijk hersenonderzoek. Geïnteresseerden kunnen zich ook rechtstreeks bij ons aanmelden via: cogmax@umcg.nl

HERSENONDERZOEK.NL 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *