Ervaringsonderzoek

Jorien Reekers (stagiaire), Mieke Geertsma (onderzoeksassistent), en Nena Lejko (PhD student) hebben in 2021 een ervaringsonderzoek onder de deelnemers van Cogmax studie uitgevoerd.

Ervaringsonderzoek Infographic

De ondervraagde deelnemers hebben het Cogmax onderzoek over het algemeen als prettig en zinvol ervaren. Zij waren tevreden met de informatie die ze vooraf hebben ontvangen en waren enthousiast over het contact met de onderzoekers. Ongeveer twee derde van de deelnemers heeft aangegeven de behandelingen mentaal intensief te vinden. De MRI-scan wordt ook door de meeste deelnemers als wat onprettig ervaren. Sommige deelnemers vonden de geheugentesten confronterend en daardoor onprettig, anderen vonden dit juist interessant en uitdagend. Het grotendeel van de ondervraagde deelnemers heeft geen geheugenverbetering ervaren na deelname aan de behandelstudie. Wel merkten een aantal deelnemers een lichte verbetering in het concentratievermogen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *