Procedure van het onderzoek

14 afspraken

Het onderzoek bestaat uit 14 afspraken en het invullen van online vragenlijsten voor en na de stimulatie.

eerste afspraak

De eerste afspraak duurt 120 minuten. Tijdens deze afspraak is er een neuropsychologische test, waarbij word gekeken als u deel kunt nemen aan het onderzoek.

tweede afspraak

Als u deel kunt nemen aan het onderzoek word er een gesprek met een neuroloog ingepland, dit is afspraak 2.

derde - MRI en EEG

Bij de derde afspraak krijgt u een MRI-scan. Na deze MRI-scan vult u een aantal vragenlijsten in en doet u een aantal tests. Er is een EEG-meting en daarna krijgt u de eerste tACS stimulatie.

afspraak 13 - 1 maand

Vervolgens, nodigen wij u uit om 1 maand na de laatste stimulatie om terug te komen. Dan meten wij uw EEG, en nemen een aantal testjes af.

vervolgafspraken - stimulatie

Er zijn hierna 8 vervolgafspraken waar u de tACS stimulatie krijgt voor 18 minuten. Deze dagen duren gemiddeld een half uur.

afspraak 14 - 1 jaar

Nodigen wij u uit om 1 jaar na de laatste stimulatie om terug te komen. Dan meten wij uw EEG, en nemen een aantal testjes af.

twaalfde afspraak

Op dag 12 na de vervolgafspraken krijgt u weer tACS stimulatie, EEG, een aantal vragenlijsten en tests en een MRI scan.

Meer info over de methode

hieronder kunt u meer lezen over de methode van de MRI, tACS and EEG.

De vragenlijsten en tests:

De vragenlijsten en tests gaan over verschillende cognitieve functies en bestaan bijvoorbeeld uit geheugentest, het luisteren naar woorden of herhalen van letters.

De EEG-meting:

Bij de EEG-meting krijgt u een muts op met daarin meetapparatuur met 19 elektroden (EEG). Hiermee word gekeken naar de activiteit van de hersenen.

De tACS-stimulatie:

Bij de tACS stimulatie worden de hersenen op een specifiek gebied gestimuleerd met een heel zwakke elektrische stroom. tACS is niet pijnlijk, wordt uitgevoerd terwijl u zit, en heeft weinig tot geen bijwerkingen.

De MRI:

Met de MRI-scanner worden afbeeldingen van uw hersenen gemaakt met behulp van een magnetisch veld. In het onderzoek, ligt u 60 minuten in de scanner.

Informatie over de onderzoekers