Cognitie is het verwerken van informatie door de hersenen. Bij het verwerken van informatie is bijvoorbeeld het geheugen nodig, maar ook taal, aandacht, en het vermogen om problemen op te lossen. Iedereen gebruikt dus voortdurend cognitieve vaardigheden.

Iemand met Milde Cognitieve Stoornis (MCS) heeft klachten over het geheugen of over een andere cognitieve functie. MCS ligt tussen normale veroudering en dementie in. Bij normale veroudering kunnen cognitieve functies ook achteruitgaan, maar bij MCS is dit nog sterker het geval. Anders dan bij dementie, functioneren mensen met MCS nagenoeg normaal in het dagelijks leven. MCS kan overgaan in dementie. Dit gebeurt niet altijd.

Naast geheugenproblemen hebben mensen met MCS vaak ook andere cognitieve problemen, bijvoorbeeld moeite met schakelen tussen taken (zoals koken en tussendoor een telefoongesprek voeren) en moeite met plannen en organiseren. Deze functies worden gezamenlijk executief functioneren genoemd.

Het is gebleken dat problemen in deze functies voorspellend zijn voor het ontwikkelen van dementie en voor de mate van zelfstandig functioneren. Daarom is het belangrijk voor de patiënt, maar ook voor zijn/haar naasten, om zulke problemen vroeg te behandelen en de ontwikkeling van dementie zo tegen te gaan of te vertragen.

 

E-mail: Cogmax@umcg.nl    Tel. 050-3616936

cropped-logo-umcg-neuroscience3.png