Milde Cognitieve Stoornis en executief functioneren

Mensen met Milde Cognitieve Stoornis (MCS) hebben problemen met het geheugen, maar ook met functies zoals mentale flexibiliteit of het vermogen tot plannen en organiseren. Deze functies worden gezamenlijk executief functioneren genoemd (klik hier voor meer uitleg over MCS en executief functioneren). MCS kan een voorstadium zijn van dementie. Het is gebleken dat problemen in het executief functioneren voorspellend zijn voor het ontwikkelen van dementie en voor de mate van zelfstandig functioneren. Daarom is het belangrijk voor de patiënt, maar ook voor zijn/haar naasten, om problemen in het executief functioneren vroeg te behandelen en de ontwikkeling van dementie zo tegen te gaan/te vertragen.

Behandeling Milde Cognitieve Stoornis

In dit onderzoek onderzoeken we de effecten van tACS (Transcraniale Alternating-Current Stimulatie) bij mensen met MCS. Uit eerder onderzoek is gebleken dat tACS effectief is bij het versnellen van de informatieverwerking bij gezonde mensen, maar dit is nog niet onderzocht bij mensen met MCS. Als de behandeling met tACS ook effectief blijkt te zijn bij mensen met MCS, kan eventueel een nieuwe behandeling worden voorgesteld voor mensen met MCS (Klik hier voor meer informatie over de behandeling met tACS).

 

Kortom:

In deze studie willen we onderzoeken of hersenstimulatie met tACS het executief functioneren verbetert bij mensen met Milde Cognitieve Stoornis (MCS).

 

Andere onderzoeksdoelen

Wij willen ook onderzoeken of het niveau van lactoferrine in speeksel (een ontstekingsremmend eiwit) samenhangt met cognitief functioneren en het effect van tACS kan voorspellen. Tevens willen we in dit onderzoek de invloed van de behandeling op de hersenen onderzoeken door de hersenactiviteit tijdens executief functioneren voor en na de behandeling met elkaar te vergelijken, gemeten met functionele MRI (hersenscan) en EEG (hersenfilmpje). Om dit te meten zullen we deelnemers vragen tijdens de MRI-scan eenvoudige computertaken uit te voeren die een beroep doen op executieve functies. 

cropped-logo-umcg-neuroscience3.png